Skip to content

Stijn Streuvels, Alma met de vlassen haren,

Call for Price

Stijn Streuvels, Alma met de vlassen haren,
Davidsfonds Leuven, Drukkerij Excelsior 1931, met 32 pentekeningen van Frans Nackaerts. Dit is het verhaal van Alma een vroom dorpsmeisje dat na lang zoeken uiteindelijk haar roeping dacht gevonden te hebben in het kloosterleven. Zij sterft bij het verzorgen van de zieken tijdens een pestepidemie in haar dorp, terwijl er een sacrale stilte over het dorp neerdaalt.
Met Alma met de vlassen haren, schreef Streuvels de tegenhanger van de eerst verschenen roman De teleurgang van de Waterhoek, waarin de lichtzinnige Mira de tegenstelling is van de vrome Alma.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: