Skip to content

Hagelands Vrouwtje

Call for Price

Hagelands Vrouwtje, Zaal Vredegerecht – Stadspark, Aarschot, augustus 1937 (n°19). Hagelandsche boerin.
Hij kan zoo heel eenvoudig spreken over zijn daadwerkelijk Vlaamsch zijn, over zijn lotgevallen als schilder… Een van zijn toppunten heeft hij zeker bereikt in het portret van die Hagelandsche boerin op haar ’s Zondags met haar stevige boerinnenhanden, blozend als een appel en door de zon gebruind, met den onbevangen blik van de meesteres op haar erf, voldaan over de volbrachten plicht, bewust van de verantwoordelijkheid die op moeder rust. Dit alles ligt zo harmonieus verdeeld in dit portret dat dit stuk alleen volstaat om Nackaerts een meester te noemen.
Paul Vos in Het Weekblad van het Hageland, september 1937.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: