Skip to content

“De Werkloozen”

Call for Price

“De Werkloozen”,

Naast deze werken vielen op de genre tafereelen “Werkloozen” en “Trekkers” waar hij het verkropte leed van de misdeelden van ‘t leven in duistere tinten met op den achtergrond lichtende kleuren van warme sympathie uitbeeldde. Doeken die u stil maken en naar ‘t hart grijpen.
Het Weekblad van het Hageland, 5 sept. 1937.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: