Skip to content

“De Werkloozen”

Call for Price

“De Werkloozen”,

Socialisme in Kessel-Lo

Op het eind van de negentiende eeuw vestigen de meeste indus-trieën van Leuven zich in de randgemeenten zoals het graan-verwerkend bedrijf Edouard Remy dat zich in 1855 aan de Vaart vestigt met een maalderij, een rijstpellerij, een stijfselfabriek en een olieslagerij. Er vestigen zich ook zware-metaalfabrieken evenals de tabaksverwerkende industrie. Door de opkomst van de spoor- en buurtspoorwegen ontstaan in 1863 De Centrale Werkplaatsen van de spoorwegen in Kessel-Lo. Met de Ateliers de la Dyle wordt Leuven internationaal bekend als spoorweg-constructeur. Deze Ateliers de la Dyle verschaffen in 1914 permanent werk aan zo’n 2500 mensen, ongeveer één tiende van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Leuven op dat moment.
Veel arbeiders vestigen zich in Kessel-Lo omdat pendeldiensten van de buurtspoorwegen het woon- werkverkeer gemakkelijk maken. Het groot aantal arbeiders in Kessel-Lo ligt aan de basis van het socialistische bolwerk dat er in het begin van de twintigste eeuw ontstaat. De socialisten groeien uit tot een warme, zorgende beweging die het lot van de arbeiders behartigt; ze hebben eigen cafés, brouwerijen en fanfares, wipschieten en een goed werkende turnkring die veel prijzen behaalt.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: