Skip to content

Antwerpen 17de eeuw Bloemenkrans met Jezus en Johannes de Doper

Call for Price

Antwerpen 17de eeuw
Bloemenkrans met Jezus en Johannes de Doper
81/62 cm.

Volgens Lucas was Johannes’ moeder Elisabet verwant met Maria, de moeder van Jezus, en werd Johannes een half jaar vóór Jezus geboren. Johannes was de enige zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet, en zou daardoor afstammen van een oud priestergeslacht: Zacharias maakte deel uit van de levitische priesterafdeling. Elisabet was onvruchtbaar, dus kinderloos, tot de aartsengel Gabriël aan Zacharias de geboorte van hun zoon aankondigde. Zij waren toen al op hoge leeftijd. Na Johannes’ geboorte zong zijn vader een profetische lofzang, de “Lofzang van Zacharias” of “Benedictus”.
Het verhaal over de geboorte van Johannes moet niet als een historisch verslag worden gelezen. Het volgt het vaste vertelschema dat binnen het jodendom diep was geworteld, waarbij belangrijke kinderen pas werden geboren als hun ouders op hoge leeftijd waren, daarvoor vaak onvruchtbaar. Hiermee werd aangeduid dat Johannes in de toekomst een belangrijke rol zou spelen. Dit werd versterkt door uitspraken als “de machtige hand van de Heer beschermde hem” en “Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest”.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: Tag: