Skip to content

“Aan den Vijverpark”

Call for Price

“Aan den Vijverpark”,

Als we de twee tafereeltjes een blik gunnen “Aan den Vijverpark”, wordt ge dan niet oogenblikkelijk niet meegenomen door het frissche, het levenslustige dat in die lijfjes dier schoone kinderkens danst in zedigheid en ik zou haast durven zeggen in gezonde zedelijkheid?
F. E. in De Schelde, 7-3-1935

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: