Skip to content

Processie

Call for Price

Processie,

Kruisdagen
De kruisdagen zijn in de Katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartdag. Op die dagen, samen met 25 april, wordt het feest gevierd van Marcus-de- Evangelist met een bidprocessie en een litanie om de zegen te vragen over de vruchten van de aarde.
In het Latijn worden de kruisdagen de rogationes minores of litaniae minores (kleine litanie) genoemd, om ze te onderscheiden van de litaniae maiores (grote litanie) op het feest van Sint-Marcus op 25 april, die eveneens bedoeld zijn om Gods zegen te vragen over de vruchten van de aarde. De Nederlandse benaming kruisdagen is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte om op deze dagen een processie te houden door steden, velden en akkers, waarbij de priester een kruis meedroeg. In de stad versierden de burgers straten en huizen ter ere van het Heilig Sacrament dat in de processie werd meegedragen. Aan voordeuren en ramen werden mooi versierde kapelletjes opgesteld en straten werden bestrooid met vers gesneden groen uit de tuinen.
De Kruisdag verbonden aan het feest van Sint-Marcus (25 april) is na de liturgiehervorming van 1969 van de liturgische kalender geschrapt.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: