Skip to content

Nackaerts, Het Dagelijks Brood

Call for Price

Het dagelijks brood. Hier wordt vooral het zielsprobleem behandeld. Een afgejakkerde hond, een eg, bruin als de aarde waarop ze rust, een stenen kruik. Daar zit de oude boer tussen de kop zwarte koffie in de eene knuist, de tarwe-boterham in de andere. De boer zit in gepeinzen verloren, heel alleen te velde. Zijn blik gaat diep in het oneindige, er hapert lijden in en gelatenheid. Dien blik vergeet men niet licht.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: Tag: