Skip to content

Nackaerts, Feest op het water

Call for Price

Uit zijn verblijf in het land der grachten en kanalen brengt de nauwgezette kunstenaar een reeks diepgevoelige herinneringen mede: mijmerende kanalen, bruggen en gevels uit vroegere eeuwen, die zich in het water spiegelen, dichterlijke hoekjes waar een streep, een vlek licht, een muur of een vaart komt bezielen: binnenzichten waarvan het dichterlijk opgeteekende den gevoelsman bekoort. Voorzeker behooren die Hollandsche doeken tot het beste wat Nackaerts ooit schiep.
Laatste Nieuws. Over de tentoonstelling in de Galerij René Fonteyn in Leuven.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: Tag: