Skip to content

Maerten de Vos, Het offer van Abraham

Maerten de Vos, (1531 of 1532 – 3 december 1603) was een Zuid-Nederlandse kunstschilder.
Net als zijn leermeester Frans Floris verbleef ook Maerten de Vos enige jaren in Italië, wat in zijn stijl en kleurgebruik merkbaar is. In Rome verbleef hij vanaf ca 1552. Hij was in Antwerpen een van de favoriete schilders voor de herinrichting van de kerken na de Beeldenstorm. Zijn werk vertoont de invloed van Jacopo Tintoretto.

Het offer van Abraham wordt beschreven in Genesis 22:1-13. God stelt daar Abraham op de proef en beveelt hem zijn zoon Isaak te doden en te offeren. Geschreven staat: “En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaak, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van den hemel, en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: zie, hier ben ik! Toen zeide Hij: strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden”.
Rechts draagt Isaak het hout voor het offer en links wordt een lam geofferd.

 

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.