Leo Meurrens, Affiche

Leo Meurrens, Affiche

Toneelkring De Hulst, opvoering van ‘Jezabel, een droeve klucht in 4 bedrijven’ van Ward Schouteden, Leuven, Alhambra, 29-30 december 1927 : aankondiging. Affiche van Leo Meurrens.
Jezabel is meid bij den pastoor, hoofd van vele congregaties en bonden, schepen van openbare werken en hygiëne en blijkt zich een dictatoriale macht te hebben aangematigd, die zij uitoefent met de medehulp van Dominicus Lampador, den gemeentesecretaris, en den koddig-krijgshaftigen veldwachter Klinkemaillie.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: Tags: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.