Skip to content

Jules Destrée, schets voor monument, terracotta

Call for Price

Jules Destrée (Marcinelle, 21 augustus 1863 – Brussel, 3 januari 1936) was een Belgisch politicus en doctor in de rechten. Hij was actief in de Belgische Werkliedenpartij, de voorloper van de socialistische partij. Hij ging de geschiedenis in met volgende zinsnede uit zijn open brief aan koning Albert I:
« Sire, (…) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands ; il n’y a pas de Belges. »Sire, u regeert over twee volkeren. In België zijn er de Walen en de Vlamingen; er zijn geen Belgen.

Add to Wishlist
Add to Wishlist