Skip to content

Eind 16de eeuw 2 tondi: Kruisdraging en Kruisiging

Call for Price

Eind 16de eeuw
2 tondi: Kruisdraging en Kruisiging
Diam. 21 cm.

De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, Lukas 2:25-35
De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14
Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51
Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
Maria staat onder Jezus’ kruis (zie Stabat Mater), Johannes 19:25-27
Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafneming (zie Piëta)
Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56, Johannes 19:38-42

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: Tag: