Skip to content

De Weduwe

Call for Price

Anton Maerkens in de Kunstgids, februari 1925: Nackaerts weet buiten zulke doeken van zacht mysticisme, ook den geweldigen tragieken kant van het leven in sombere kleuren te malen.Zijn doek “De Weduwe” is er het bewijs van. ’t Is een schilderij, die u aangrijpt door zijn scherpe realiteit. Op een magere strook grond, onder den zwaren luguberen hemel, wroet een schamele vrouw voor de korste brood. Nevens haar trekt een armzaligen hond aan dezelfde versleten egge.In de verte de vervallen huizekens van den eenzamen dorpskant.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: