Skip to content

De “Middenkredietkas” van de Belgische Boerenbond

Call for Price

Op de euforie van de spectaculaire groei van de jaren 20 volgde de ontnuchtering na de beurscrash van 1929, met in zijn nasleep een internationale crisis, die ook de landbouw zwaar trof. De economische afdelingen van Boerenbond kregen het moeilijk. Voor de bank van Boerenbond nam deze crisis uiteindelijk dramatische proporties aan. De Middenkredietkas ging in een uiterst turbulent politiek klimaat ten onder. Het herstel van het geschokte vertrouwen zou vele jaren in beslag nemen, evenals het terugbetalen van de spaarders.

De “Middenkredietkas” ging in 1934 failliet, ze had een groot deel van haar liquiditeiten ingezet om de Algemeene Bankvereeniging te redden, er was een tekort van 930 miljoen BF.De spaargelden werden gedeeltelijk vergoed, maar dat gebeurde in verschillende fasen en het duurde 28 jaar. In de nasleep van dit debacle werd in 1935 de Kredietbank voor handel en Nijverheid opgericht uit de Algemeene Bankvereeniging en de Kortrijkse bank voor Handel en Nijverheid.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: