Skip to content

Boetende Maria-Magdalena

Call for Price

Boetende Maria-Magdalena
Afkomstig van biechtstoel
Eik.
Herkomst Sint-Geertrui-abdij Leuven

Magdalena betekent: van, uit Magdala.
De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Ze wordt reeds vermeld in Lucas 8:2, waar staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten.
Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was aanwezig bij de kruisiging (Marcus 15:40, Matteüs 27:56, 61 en Johannes 19:25) en de graflegging (Marcus 15:47 en Mattheus 27:61). In Johannes 20:1-18 staat dat zij de opstanding van Jezus heeft meegemaakt en dat zij de eerste was die hem zag na zijn opstanding.
In de zesde eeuw stelde Paus Gregorius I Maria Magdalena expliciet gelijk aan de boetvaardige zondares (vrouw van lichte zeden) uit Lucas 7. In die hoedanigheid is zij vaak voorgesteld in legendes en kunstwerken
De boetvaardige zondares wordt voorgesteld met een doodskop en een gesel voor zelfkastijding.Ze leefde in de woestijn en draagt daarom een kleed gemaakt van een rieten mat.In de 17de eeuw wordt Maria-Magdalena voorgesteld bedekt met een rieten mat

Add to Wishlist
Add to Wishlist